Ponuka záujmových útvarov v našej škole v šk. roku 2020/2021 

 

Milí rodičia. Využite možnosť prihlásiť Vaše dieťa do záujmového útvaru (krúžku) na našej škole, ak ste tak ešte neurobili. Prihlášky je potrebné odovzdať do piatku, 11.9.2020. Prípadné zmeny a presuny medzi krúžkami je možné urobiť ešte v pondelok.

Viac informácií o krúžku Módne Trendy nájdete tu.

Krúžok gymnastiky
 
V tomto školskom roku pribudol medzi záujmové útvary ponúkané na našej škole pod hlavičkou CVČ Košice aj Gymnastický krúžok pre dievčatá. Na budúce gymnastky sa teší trénerská dvojica Michaela a Zuzana Királyová. Tréningy budú pravdepodobne v utorok alebo vo štvrtok po vyučovaní v malej telocvični školy.