Dopravná výchova

Naši štvrtáci už vedia ako bezpečne do školy

4. 9. 2020 mali možnosť žiaci 4.A a 4.B ukázať svoje teoretické vedomosti z dopravnej výchovy v areáli novootvoreného dopravného ihriska medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou v Košiciach. Ukázali, že teóriu ovládajú aj v praxi. Mnohé sa na učili a zároveň sa zabavili. Zhodli sa, že toto dopravné ihrisko určite ešte navštívia.