Biela Pastelka

  

   Prečo má zbierka názov Biela pastelka?

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Biela pastelka je aj verejná zbierka zapísaná Ministerstvom vnútra SR v registri verejných zbierok na všeobecne prospešný účel. Na našej škole sa uskutoční v dňoch 16.-17.-18. septembra 2020. Dúfame, že prispejete a tým podporíte ľudí so zrakovým znevýhodnením.