Medzinárodný deň vďačnosti

     21.9 sme si aj v našej škole ZŠ Postupimská pripomenuli Deň vďačnosti. Mnohokrát si ani neuvedomujeme, za čo všetko máme byť vďační. Naše žiačky z 9. ročníka sa takto symbolicky poďakovali vedeniu našej školy, pánovi triednemu, školníkovi , kuchárkam ako aj upratovačkám a aj pani triednej učiteľke z prvého stupňa.

 
Za všetko ďakujeme.