Účelové cvičenie 2020

 

16. 9. 2020 sa uskutočnilo Účelové cvičenie druhého stupňa. Odštartovali sme ho cvičným protipožiarnym poplachom a následnou evakuáciou žiakov z budovy školy.
 
Po úspešnej realizácii sme sa presunuli do lesoparku. Tam naši učitelia TSV a THD pripravili trasu orientačného behu.
Žiaci si mohli vyskúšať zručnosti a vedomosti z oblasti športu, pobytu v prírode a znalostí zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy a civilnej obrany.
 
Strávili sme príjemný deň v prírode a využili krásne počasie.
 
Výsledky Orientačného behu :
1. IX.A
2. VIII. A
3. VII. A
4. VI. A
5. V. A