Charta našej školy proti šikanovaniu

Dňa 12.5.2022 Peer aktivisti a žiaci 6.A prezentovali žiakom našej školy Chartu proti šikanovaniu a kyberšikanovaniu, ktorú sami vytvorili a vyrobili. Cieľom bolo žiakom ozrejmiť čo slovo Charta znamena a vysvetlit pojmy šikanovanie a kyberšikanovanie. Charta je listina obsahujúca práva, ktorými sa budeme riadiť a podľa nich aj správať. Záleží nám, aby sa každý žiak cítil v našej škole bezpečne a najmä, aby vedel, kam je potrebné ísť a koho vyhľadať v prípade, že šikanovanie a kyberšikanovanie vidí, alebo zažije.