Exkurzia – ,, Košický zlatý poklad „

Dňa 2O.mája 2022 sa uskutočnila exkurzia do Východoslovenského múzea, kde žiaci 3.A a 3.B obdivovali Košický zlatý poklad. Dozvedeli sa o ňom veľmi veľa dôležitých informácií. V rámci župného dňa  na vlastné oči videli razenie mincí. Okrem vedomostí si odniesli na pamiatku aj čerstvo vyrazené mince. Hodenú mincu sa podarilo chytiť Maťkovi Ivanovi, čím sa stal „mincovým kráľom“. Niekoľkí žiaci poskytli rozhovor televízii Markíza. Exkurzia bola ukončená posedením na zmrzline. Žiaci sa správali disciplinovane. „Ďakujeme“ patrí aj rodičovi p. Zahurancovej, ktorá posilnila pedagogický dozor.

Mgr. Iveta Kalinová, uč.

Mgr. Mária Falatová, uč.