Dotazník – náboženstvo, klub detí a jedáleň

Vážení rodičia,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka pre budúci školský rok 2020/2021 ohľadom voľby náboženskej a etickej výchovy, ŠKD a ŠJ. Pri náboženstve zadajte aj vierovyznanie, o ktoré máte záujem. Taktiež, či máte záujem o Školský klub detí a stravovanie v Školskej jedálni. Dotazník nájdete v IŽK po kliknutí na Váš účet a rozbalí sa Vám menu, ďalej pokračujete kliknutím na Školský rok 2020/2021 a vyplníte potrebné údaje týkajúce sa Vášho dieťaťa.

Dotazník je potrebné vyplniť do 31. mája 2020.
Ďakujeme za spoluprácu.

Prihláste sa v žiackej knižke —> ŽIACKA KNIŽKA
a následne prosíme vyplňte dotazník.