Späť do školy – prieskum

Prieskum záujmu o nástup na vyučovanie od 1.6.2020

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje otvorenie 1. – 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorým zisťujeme Váš záväzný záujem prihlásiť Vaše dieťa na vyučovanie od 1.6.2020.

Dotazník je potrebné vyplniť do 21. mája 2020.
Ďakujeme za spoluprácu.

.
Prosíme o vyplnenie dotazníka –> DOTAZNÍK
.

Pre každé Vaše dieťa, ktoré navštevuje našu školu v 1. – 5. ročníku, vyplňte prosím formulár samostatne.

Prosíme Vás o vyplnenie formulára aj v prípade, že nemáte záujem využiť túto možnosť nástupu do školy.

Na základe stavu, ktorý zistíme prieskumom, pripravíme a zverejníme organizáciu prevádzky školy. Žiaci, ktorí zostanú doma a žiaci z ročníkov 6. – 9. sa budú naďalej vzdelávať dištančne.